RFSU

RFSU:s utbildningsmaterial UPOS (Upplysning på olika språk) ger kunskap om sex, kropp och hälsa på 16 språk och består av 17 filmer med tillhörande samtalsunderlag, diskussionsfrågor och ordlistor samt vårdkartor. För att sprida information om materialet har KAPI genomfört olika spridningsaktiviteter. Projektet bestod av flera delar. Dels av avstämningar med 58 ledande personer och vidareförmedlare […]

Länsförsäkringar Östgöta

Länsförsäkringar Östgöta vill öka kunskapen om sparande och pension hos alla östgötar. För att nå ut med kunskapen till utrikes födda tog vi fram ett utbildningsmaterial för sfi. Genom texter och filmer på lätt svenska med tillhörande pedagogiska övningar får elever på vuxenutbildningen lära sig mer om ämnen som kan upplevas som svårnavigerade. Inom projektet […]

Svenska Basketbollförbundet

Hur får vi fler unga i socioekonomiskt utsatta områden att idrotta? Svaret på frågan finns i den rapport som KAPI tog fram åt Svenska basketbollförbundet i januari 2024. Genom initiativet En sportslig chans vill Svenska basketbollförbundet skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden med ambitionen ”en idrott för alla”. […]

Socialstyrelsen

Från och med april 2023 har KAPI genomfört en omvärldsbevakning för Socialstyrelsen i syfte att få en ökad insyn i vilka rykten och vilken desinformation som sprids om Socialtjänsten. Omvärldsbevakningen har fokuserat på den så kallade LVU-kampanjen, vilken i Försvarshögskolans senaste rapport har beskrivits som ”den största påverkanskampanjen som Sverige har träffats av någonsin”. Bevakningen sker på […]

Avicii Music

”Jag drömmer om att göra skillnad på den här planeten. Jag vill kunna nå fram till yngre tjejer. Jag har försökt att göra musik och jag har budskap till yngre brudar. Jag har börjat med en låt, jag skickade den till tjejkompisar. Dom sa att dom kände igen sig i texten.”   Så uttryckte sig en […]

Bröstcancerförbundet

Utanförskap i bröstcancerscreening. Det är namnet på Bröstcancerrapporten 2023. Temat för rapporten kommer av att utrikes födda kvinnor enligt statistik uteblir från sin mammografi mer än dubbelt så ofta som inrikes födda kvinnor.   Bröstcancerförbundet skriver att det krävs riktade insatser och ett långsiktigt arbete inom regionerna, för att minska ojämlikheterna inom screening och öka överlevnaden […]

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Under vintern 2022–2023 rekryterade och genomförde KAPI 20 semistrukturerade djupintervjuer med personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och haft kontakt med socialtjänsten. Resultatet från intervjustudien kommer att ingå som underlag i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport i uppdraget, som publiceras i november 2023. Läs mer om projektet på myndighetens hemsida.

MSB

Regeringen gav under 2022 MSB i samverkan med Polismyndigheten, i uppdrag att genomföra en nationell informationskampanj för att öka kunskapen om informations-och cybersäkerhet och skydda mot brott.​​ KAPI fick i uppdrag att sprida kampanjen till flera språkgrupper. Målgruppen var personer i Sverige med bristande kunskaper i svenska och som tar till sig information via kanaler […]

SSF Stöldskyddsföreningen

Stöldskyddsföreningen (SSF) hade 2022 tillsammans med MSB och Polismyndigheten ett regeringsuppdrag att genomföra rikstäckande informations- och cybersäkerhetskampanjer med syfte att öka medvetenheten och kunskapen hos allmänhet och företag om informations- och cybersäkerhet samt förstärka förmågan att skydda sig mot brott.   KAPI tog fram ett förslag på hur informationskampanjerna kunde nå ut till personer med bristande kunskaper i […]

1177

Mot bakgrund av en ökad smittspridning av covid 19 beslutade Inera, som driver 1177.se, att genomföra nationella kommunikationsinsatser i syfte att öka människors vilja att vaccinera sig. Så många som möjligt skulle kunna ta del av informationen, oavsett behov och förutsättningar.​ KAPI fick i uppdrag att föreslå och sprida kommunikationsaktiviteter både på svenska mot en […]

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.