1177 Språkutredning

Så beskriver en intervjuad hälsokommunikatör att personer från andra kulturer upplever det när de kommer i kontakt med vården i Sverige. Enligt patientlagen och hälso-och sjukvårdslagen har alla rätt till information på lika villkor. Översättningar på 1177.se fyller en viktig funktion för personer med annat modersmål än svenska. Tillsammans med SLL gjorde vi en språkutredning […]

Suicide Zero

Suicide Zero erbjuder den två timmar långa utbildningen Våga Fråga till personer som vill ha stöd i att våga prata om psykisk ohälsa och självmord. Utbildningen innehåller grundläggande fakta och myter om självmord samt ger deltagarna möjlighet att träna på hur de kan fråga om självmord, självsmordtankar och självmordsplaner. Samtidigt som efterfrågan på utbildningen är stor […]

Suicide Zero

Så ska fler ta del av de livsviktiga snacken Suicide Zero skickar boken Livsviktiga snack till alla vårdnadshavare i Sverige som har barn mellan nio och tolv år. Initiativet är en viktig del i ett suicidpreventivt arbete att uppmuntra och stödja vårdnadshavare att prata med barn om känslor och hjälpa barn att uttrycka sig. En […]

Lernia

Ett kommunikationskoncept för utbildningar och jobb   Varje dag söker tusentals människor i Sverige efter nytt jobb eller en utbildning som ska leda till jobb. Varje dag söker också arbetsgivare ny arbetskraft och kompetens. Det är i gapet mellan arbetsgivare och arbetssökande som Lernia har en viktig roll – som experten på att hitta rätt. Med […]

SKL (nu SKR)

Screening av de vanligaste cancerformerna i Sverige räddar många liv. Ändå väljer en del att inte gå när de blir kallade på kontroller. En orsak var tidigare att kallelsebreven var krångliga och gav lite motivation att gå. Kallelserna såg också olika ut i olika delar av landet. För att öka deltagandet tog vi fram nationella […]

Youmo behovsanalys

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige. Av dessa var 70 384 barn och 35 369 var ensamkommande under 18 år. För att ta reda på behovet av information kring frågor som kroppen, sex, jämställdhet och psykisk hälsa genomförde vi tillsammans med UMO – ungdomsmottagningen på nätet, en behovsanalys. Förutom en inventering av […]

MSB

Det var MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) som ställde frågan rörande hur väl deras flerspråkiga kommunikation om Covid 19 nått personer som har behov av information på annat språk än svenska. För att få svar på frågan genomförde vi en undersökning på nio språk. Totalt genomfördes 312 stycken på-stan-intervjuer i åtta svenska städer. Resultatet […]

Lernia Stöd och matchning

15% av Sveriges utrikes födda befolkning mellan 15 och 74 år står utan jobb. Samtidigt finns det arbetsgivare som söker efter ny arbetskraft utan att hitta rätt. Lernia är experter på att matcha rätt person till rätt jobb. Tillsammans ville vi stärka arbetssökande och visa att det är många företag som behöver deras kompetens. Därför […]

Volkswagen

Volkswagen Sverige

När Volkswagen ville anställa fler montörer till sina verkstäder i Sverige hjälpte vi till att ta fram kommunikationen, sprida budskapet och rekrytera. I foldern “Bli en av oss” kunde potentiella medarbetare läsa mer om montörsjobbet på Volkswagen och vid intresse kunde de enkelt skicka in en intresseanmälan. Sedan spred vi nyheten i vårt nätverk. Resultatet blev […]

Toyota

Den klassiska modellen Camry säljs i över 100 länder och är världens mest sålda sedan i mellanklassen. När den nya elhybridsmodellen NG Camry lanserades i samband med Open Weekend översatte vi nyheten på sex språk och spred den genom riktade sociala medieannonser och banners, bland annat på CNN och i Al Jazeera. Kampanjen översatte vi […]