Bröstcancerförbundet

Intervjustudie med utrikes födda kvinnor om mammografiscreening

Utanförskap i bröstcancerscreening. Det är namnet på Bröstcancerrapporten 2023. Temat för rapporten kommer av att utrikes födda kvinnor enligt statistik uteblir från sin mammografi mer än dubbelt så ofta som inrikes födda kvinnor.  

Bröstcancerförbundet skriver att det krävs riktade insatser och ett långsiktigt arbete inom regionerna, för att minska ojämlikheterna inom screening och öka överlevnaden i bröstcancer.  

KAPI genomförde den intervjustudie som rapporten utgår från. Frågeställningarna var hur kunskapen om mammografi ser ut bland utrikes födda kvinnor i Sverige, huruvida man känner till vikten av tidig upptäckt och vilken information man har fått. Projektet inleddes med insamling av befintlig kunskap i form av kvantitativa och kvalitativa studier inom området. Därefter genomförde vi semistrukturerade kvalitativa intervjuer och fokusgrupper med 18 utrikes födda kvinnor i åldrarna 40–74 år, som blivit kallade till mammografi men där en majoritet hade gått få eller ingen gång. Vi intervjuade även yrkesverksamma som har erfarenhet av att prata om mammografi med utrikes födda kvinnor. Intervjuerna genomfördes i Linköping och i Stockholm på svenska, lätt svenska, arabiska och somaliska. I vårt uppdrag ingick även att skriva två personporträtt.  

Läs hela rapporten här.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.