Folkhälsomyndigheten

Informationsinsatser om vaccination mot Covid-19

Våren 2020 ställdes Folkhälsomyndigheten inför en stor utmaning; information om Covid-19 skulle nå hela Sveriges befolkning. För att nå ut så effektivt som möjligt till utrikes födda personer som inte till fullo behärskar det svenska språket genomförde KAPI flera informationsinsatser under 2021 och 2022. Informationsinsatserna har bestått av affischering på 2254 samlingsplatser över hela landet, personliga möten med muntlig kommunikation på flera språk under drygt 2000 timmar i 10 städer, digital annonsering i sociala medier på åtta språk, sverigeproducerad media på arabiska, polska, somaliska, persiska och tigrinja samt möten med över 200 ledande personer inom olika målgrupper som nått ut med Folkhälsomyndighetens information i sina kanaler.

KAPI genomförde även två flerspråkiga undersökningar med totalt 600 personer i målgrupperna utrikes födda personer för att stämma av resultatet av informationsinsatserna. De visade bland annat att endast 12 % ansåg sig ha dålig kunskap om vaccinationen mot Covid-19 och att majoriteten av de som var negativt inställda eller tveksamma till att vaccinera sig var öppna för påverkan.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.