Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Kvalitativ intervjustudie om hedersutsattas erfarenheter av socialtjänsten

Under vintern 2022–2023 rekryterade och genomförde KAPI 20 semistrukturerade djupintervjuer med personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och haft kontakt med socialtjänsten. Resultatet från intervjustudien kommer att ingå som underlag i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport i uppdraget, som publiceras i november 2023.

Läs mer om projektet på myndighetens hemsida.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.