Socialstyrelsen

Omvärldsbevakning - rykten och desinformation

Från och med april 2023 har KAPI genomfört en omvärldsbevakning för Socialstyrelsen i syfte att få en ökad insyn i vilka rykten och vilken desinformation som sprids om Socialtjänsten. Omvärldsbevakningen har fokuserat på den så kallade LVU-kampanjen, vilken i Försvarshögskolans senaste rapport har beskrivits som ”den största påverkanskampanjen som Sverige har träffats av någonsin”.

Bevakningen sker på flera språk och i olika offentliga digitala kanaler. KAPIs flerspråkiga personal bevakar sociala medier manuellt i öppna grupper och sidor. Denna metod möjliggör att följa utvecklingen av inlägg, ta hänsyn till kommentarer och reaktioner på inlägg samt beskriva de forum inom vilka inlägget har publicerats och på så sätt förstå inlägget utifrån sin kontext. Att kontextualisera och analysera inlägg på sociala medier är viktigt för att förstå vad de betyder och hur de bör bemötas. Olika forum och plattformar har olika jargonger och funktioner som bör tas i beaktning för tolkning av vad som har uttrycks.

Genom att bevaka ryktesspridningen har Socialstyrelsen kunnat ta in det som sägs i utformningen av kommunikationsstrategier för att bättre bemöta och motverka desinformation.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.