Svenska Basketbollförbundet

Förstudie – En sportslig chans

Hur får vi fler unga i socioekonomiskt utsatta områden att idrotta?

Svaret på frågan finns i den rapport som KAPI tog fram åt Svenska basketbollförbundet i januari 2024. Genom initiativet En sportslig chans vill Svenska basketbollförbundet skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden med ambitionen ”en idrott för alla”. För att uppnå det fick KAPI i uppdrag att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för idrottsutövande och för att börja spela basket.​ I uppdraget ingick även att undersöka vilket intresse såväl unga som föräldrar har att bli föreningsaktiva samt vilken kännedom och attityd unga och föräldrar har till basket som idrott.

Förstudien omfattade en inläsning av forskning, analys av statistik från SCB, en enkätundersökning med 300 högstadieungdomar, en enkätundersökning på flera språk med 400 föräldrar, samt kvalitativa samtal med föräldrar, barn och basketledare i områden där Svenska basketbollförbundet har i uppdrag att stärka verksamheten. Förstudien genomfördes nationellt mellan november 2023 och januari 2024 och ska fungera som en nollpunkt när effekterna av insatser inom initiativet senare ska mätas. En sportslig chans är en del av ett regeringsuppdrag, Riksidrottsförbundets satsning Idrottsklivet.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.