Fem utmaningar för alla som ska nå ut till utrikes födda målgrupper

KAPIs årliga undersökning är klar. Tusen utrikes födda respondenter har svarat på 38 frågor, där man bland annat har svarat på hur bra man kan tala, läsa och skriva på svenska. Siffrorna talar för att det krävs bättre strategier bland myndigheter och företag som vill nå ut till utrikes födda målgrupper. KAPI har listat fem utmaningar för alla som jobbar med kommunikation till utrikes födda målgrupper eller med samhällsinformation till hela Sverige.

Vi gör den här undersökningen som en årlig insiktssatsning, för att ta reda på nuläge och behov inom målgrupper som är underrepresenterade i de flesta undersökningar som görs på populationen i stort. Det är mycket värdefullt för oss och något vi gärna delar med oss av, säger Christer Pihlqvist, rådgivare på KAPI och ansvarig för undersökningen.

Fem kommunikativa utmaningar från KAPIs undersökning utrikes födda 2023

  1. En tredjedel av respondenterna i undersökningen anser inte att de pratar tillräckligt bra svenska för att hålla en vardaglig konversation.
  2. Endast 48 % anser sig vara bra på att läsa och skriva på svenska.
  3. 35 % föredrar översatt information och 35% föredrar information på lätt svenska.
  4. 45 % googlar inte på svenska.
  5. På frågan, känner du dig som utrikes född inkluderad i svensk reklam och information från företag och myndigheter, svarar endast 28 % att de känner sig inkluderade.

Det finns såklart utmaningar för de aktörer som ska nå ut. Samtidigt vet vi att mycket handlar om att göra sin hemläxa gällande till exempel språkval, format och kanaler. Vi vet också från undersökningen att det är en hög digital närvaro på de flesta sociala plattformar inom målgrupperna, så möjligheterna att nå ut är stora med rätt strategier, fortsätter Christer Pihlqvist.

Undersökningen har gjorts på 14 språk

Totalt har 1040 utrikes födda personer som bott i Sverige i max 15 år svarat på 38 frågor om bland annat språkkunskaper och nyttjande av digitala tjänster. Undersökningen har genomförts under april 2023, genom på-stan-intervjuer på 14 språk. Målgruppen utrikes födda personer som har bott i Sverige i max 15 år utgör cirka 1,2 miljoner människor i Sverige.

 

Kontakta oss här för mer information om undersökningen.

 

Här lyfts undersökningen i Resumé.

Vi vann Publishingpriset!

Vi vann guld! Det sfi-material vi har tagit fram med Cancerfonden, Hälsa och vård i Sverige, vann Publishingpriset i kategorin Print/Informationstrycksaker. Motiveringen löd: För ett

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.