Harmony Media- Sveriges nyhetsbyrå på tigrinja

I KAPIs kommunikationsarbete når vi ut till utrikes födda personer genom olika svenska medier, både på svenska och på andra språk. KAPI har ett långtgående samarbete med Sveriges största nyhetsmedia på arabiska, Al Kompis. Nu inleder vi även ett samarbete med Harmony Media som sedan 2021 har tagit över Al Kompis arbete på tigrinja. Harmony Media är en religiöst och politisk obunden media som rapporterar om svenska nyheter och viktig samhällsinformation på tigrinja via sin hemsida, Youtubekanal och app. Med över 27 000 prenumeranter och sammanlagt över 130 00 visningar på sin Youtubekanal är de Sveriges största tigrinjatalande media.

Vi har talat med Arsema Solomon som arbetar på Harmony Medias kommunikationsavdelning om hur deras framtidsplaner ser ut. Arsema berättar att Harmony Media i framtiden vill bli den största tigrinjatalande media, inte bara i Sverige utan även internationellt. Harmony Medias långsiktiga plan är att ha en stabil verksamhet som fokuserar på att skapa ett harmoniserat och integrerat samhälle som alla kan delta i. De vill fortsätta sitt arbete med att sprida viktig samhällsinformation och fokusera på aktuella ämnen som berör alla, som hälsa, omsorg och idrott.

Vill ditt företag ha hjälp med att nå utrikes födda personer via Harmony Media eller Al Kompis, hör av er till oss på KAPI så hjälper vi er!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.