För att 80 % inte är bra nog

Det är svaret på frågan varför vi gör det här. Idag är 20 % av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Oberoende av ursprung, utbildning eller bostadsort ska alla människor i Sverige kunna ta del av viktig information. Det är en demokratifråga. 

Det finns mycket att vinna på att inkludera utrikes födda målgrupper i kommunikationen, både för myndigheter och kommersiella företag. KAPI är specialiserade på inkluderande kommunikation med fokus på Sveriges språkliga och kulturella mångfald. Genom insikter om målgrupper med olika ursprung, språk och kulturer gör vi schysst kommunikation som bryter normer.

Läs mer om våra tjänster här