Om oss

På KAPI jobbar rådgivare, analytiker, projektledare, produktionsledare och kreatörer med fördjupad kunskap inom områden som utrikes födda målgrupper, unga personer, språkfrågor, lätt svenska och översättningar, genus, normkritiska perspektiv och digital spridning. 

Vi har vårt kontor i Stockholm, men vi jobbar gärna med företag och myndigheter i hela Sverige och vi har personal på många orter. Under åren har vi också arbetat upp ett unikt nätverk med kontakter runt om i Sverige.

Skrolla bland våra case för att se några tidigare uppdrag och kunder.

Inkludering är vår kärna

Vi drivs av en strävan efter inkludering. Hela vår idé är att nå målgrupper som ofta inte nås av samhällsinformation eller kampanjer, och som inte deltar i lika stor utsträckning i exempelvis opinionsundersökningar. Vi har många års erfarenheter att nå utrikes födda personer, olika språkgrupper och andra målgrupper som andra har svårt att nå. Inkludering för oss handlar också om att i varje uppdrag ha en medvetenhet om vilka normer som har betydelse, och utifrån det och tillsammans med kunden, ta fram idéer och de bästa lösningarna för slutanvändaren.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.