Vårt erbjudande

Insikt

Sedan 2005 har vi hjälpt företag och myndigheter med insikter om målgrupper som ofta inte finns representerade i breda undersökningar och studier.

Vi genomför förstudier och behovsanalyser åt våra kunder. Våra målgruppsinsikter utgår från såväl fakta och statistik som personliga berättelser och erfarenheter direkt från målgruppen. Och det vi inte vet tar vi reda på. Vi har lång erfarenhet av att göra undersökningar, fokusgrupper och djupintervjuer på svenska och ett tjugotal andra språk. Vi är också vana föreläsare för organisationer som vill lära sig mer om Sveriges kulturella mångfald och inkludering.

Se hur vi har hjälpt andra kunder med nya målgruppsinsikter.

Kommunikation

I den unika utmaningen ligger den briljanta lösningen. Oavsett om lösningen för er är en digital kampanj på flera språk, en film på lätt svenska eller ett utbildningsmaterial så skapar våra kreatörer kommunikation som gör skillnad, på riktigt.

Normmedvetenhet, inkludering och representation är vägledande för oss i kreativa processer. Vi hjälper också våra kunder med översättningar, och eftersom vi tycker att rätt ska stavas rätt på arabiska såväl som på svenska har vi tagit fram en unik översättningsprocess som säkerställer kvalitet i kommunikationen, oavsett språk.

Se hur vi har hjälpt andra kunder med kommunikationen.

Kanaler

Genom en bredd av effektiva nischade kanaler ser vi till att våra kunder når målgrupper som andra har svårt att nå, både digitalt och på fysiska platser.

KAPIs digitala erbjudande innehåller tjänster inom:

  • digital strategi för att nå utrikes födda målgrupper 
  • geostyrd displayannonsering 
  • sociala medier  
  • SEO/sökordsoptimering.  

Vi har ett väl upparbetat sociala medieprogram där vi täcker alla stora plattformar. För att nå språkgrupper som inte representeras via plattformarnas språkinställningar styr vi även på psykografiska inställningar. Dessa fokuserar på att förstå målgruppens värderingar, intressen, beteenden och preferenser vilket leder till mer relevant och effektiv annonsering.

Nå ut genom fysiska platser och personliga möten 

Vi vet hur viktigt det är med närvaro på fysiska platser för att skapa påverkan. Därför erbjuder vi våra kunder affischering på samlingsplatser och utemiljöer med förstärkt fokus i områden med socioekonomiska utmaningar. Vi erbjuder också möjligheten att nå ut med viktiga budskap muntligt genom personliga möten på flera språk.  

Sedan start har vi lagt stor tid på att bygga upp ett nätverk av ambassadörer, ledande personer och eldsjälar som regelbundet träffar målgrupper som andra har svårt att nå. Nätverket sträcker sig från norr till söder och består av kontakter inom kommunala funktioner, frivilligorganisationer, religiösa samfund, skolor, idrotten, privata verksamheter med flera.  

Är du redo att synas? Eller vill du se hur andra har gjort för att nå ut?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.