SSF Stöldskyddsföreningen

Kampanjer om informations- och cybersäkerhet

Stöldskyddsföreningen (SSF) hade 2022 tillsammans med MSB och Polismyndigheten ett regeringsuppdrag att genomföra rikstäckande informations- och cybersäkerhetskampanjer med syfte att öka medvetenheten och kunskapen hos allmänhet och företag om informations- och cybersäkerhet samt förstärka förmågan att skydda sig mot brott.  

KAPI tog fram ett förslag på hur informationskampanjerna kunde nå ut till personer med bristande kunskaper i svenska och som tar till sig information via alternativa kanaler. Kampanjmaterialet och webbtexter översattes till totalt åtta språk samt bearbetades till lätt svenska. KAPI ansvarade för att sprida informationskampanjerna i alternativa kanaler som ett komplement till de större nationella spridningskampanjerna, genom sociala medier, digitala kanaler samt affischering i åtta städer.  

Var och en av de två kampanjerna nådde minst 600 000 unika personer. Vi levererade nära 12 miljoner sidvisningar och drygt 16 000 klick. Estimerat antal kontakter vid affischering är 175 000. Våra efterföljande observationsundersökningar med drygt 400 utrikes födda personer visade att runt 25 % hade sett någon av informationsenheterna.  

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.