MSB

Öka cybersäkerheten i samhället

Regeringen gav under 2022 MSB i samverkan med Polismyndigheten, i uppdrag att genomföra en nationell informationskampanj för att öka kunskapen om informations-och cybersäkerhet och skydda mot brott.​​ KAPI fick i uppdrag att sprida kampanjen till flera språkgrupper. Målgruppen var personer i Sverige med bristande kunskaper i svenska och som tar till sig information via kanaler på andra språk än svenska.  

 För att nå ut effektivt startade vi projektet med en språkanalys där vi identifierade de största språkgrupperna med behov av en riktad kampanj. De språk som valdes var engelska, arabiska, spanska, persiska, polska, somaliska och turkiska. 

 Vi spred sedan kampanjen via sociala medier, genom geostyrd display och genom media på annat språk som produceras i Sverige där vi hade en mediemix av digitala medier, radio och print. För att ytterligare öka synligheten affischerade vi också med kampanjbudskapen på samlingsplatser i åtta städer.  

 Kampanjen spreds under tre veckor hösten 2022 och resulterade i en kampanjräckvidd på minst 700 000 unika personer i de olika språkgrupperna och över 5 300 000 sidvisningar samt 6000 klick. Estimerat antal kontakter vid affischering uppgick till 175 000.  

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.