Avicii Music

Musikens roll och psykisk hälsa bland unga - En intervjustudie med ungdomar i åldern 13 till 18 år

Jag drömmer om att göra skillnad på den här planeten. Jag vill kunna nå fram till yngre tjejer. Jag har försökt att göra musik och jag har budskap till yngre brudar. Jag har börjat med en låt, jag skickade den till tjejkompisar. Dom sa att dom kände igen sig i texten.”  

Så uttryckte sig en 15-årig tjej från Hjällbo i Göteborg när hon fick frågan hur hon ser på sin framtid. På uppdrag av Avicii Music har vi genomfört en undersökning i form av fokusgrupper med unga i socioekonomiskt utsatta områden i sex städer. Under fokusgrupperna undersökte vi musikens roll i ungas liv samt musikens påverkan på den psykiska hälsan.13 fokusgrupper genomfördes under april och maj 2023.  

I intervjustudien ville vi få ökad förståelse för hur de unga mår, vad som skapar meningsfullhet och trygghet i deras liv och vad de behöver för att må bra. Vi ville även ta reda på mer om de ungas tankar om framtiden och drömmar. Vår uppfattning är att röster från unga i utsatta områden mer sällan lyfts och lyssnas på nyanserat om dessa ämnen. I förlängningen kan kunskapen ligga till grund för musiksatsningar och andra investeringar i ungdomar i områden med socioekonomisk utsatthet och till att skapa kontinuerlig närvaro som främjar psykisk hälsa. I samtalen med de unga framkom att det skulle ha ett viktigt signalvärde att göra positiva och långvariga satsningar på unga i utsatta områden. 

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.