Cancerfonden

Hälsa och vård i Sverige – ett sfi-material från Cancerfonden

Cancerfonden vill öka kunskapen om kopplingen mellan levnadsvanor och cancer så att alla i Sverige har möjlighet att göra medvetna val och minska risken att drabbas av cancer. För att nå ut med kunskapen till utrikes födda personer tog vi fram ett utbildningsmaterial för sfi, som är en bra plats för att nå ut med viktig samhälls- och hälsoinformation.

Materialet Hälsa och vård i Sverige innehåller viktiga ämnen som att ta hand om sig själv, att söka sjukvård, sjukdomen cancer och forskningens framsteg. Innehållet är anpassat till en bred målgrupp med olika förkunskaper om hälsa, vård och sjukdom, har ett rakt och enkelt språk och erbjuder en variation av texttyper och övningar. För att tillgängliggöra materialet för så många som möjligt finns det också på webben. Där finns även tillhörande filmer samt lärarhandledning.

KAPI har ansvarat för koncept, formgivning och produktion av texter och filmmanus.

 

Materialet vann guld i Publishingpriset 2023 i kategorin Print med motiveringen: För ett professionellt och relevant material med god typografi och förträfflig målgruppsanpassning.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.