Hjärt-Lungfonden

Friskt liv – broschyr på lätt svenska

Hjärt-Lungfonden vill genom ökad kunskap hjälpa fler människor att få ett längre liv med ökad livskvalitet. Forskning om matvanor visar att vi i Sverige har sämst matvanor i hela Norden. Forskningen visar också att det är stora skillnader i hur vi motionerar och äter beroende på utbildningsnivå. Som ett steg i att nå fler målgrupper med informationen om hur mat och motion påverkar hälsan tog KAPI tillsammans med Hjärt-Lungfonden fram broschyren ”Friskt liv” på lätt svenska och lätt engelska. Broschyren utgår från befintliga texter som bearbetades för ökad tillgänglighet och inkludering. Vi såg även över tipsen i broschyren, vilka recept som föreslogs och representationen i bilder.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.