Tre steg mot mer inkluderande kommunikation

Med en normmedveten kommunikationsstrategi kan kommunikationsavdelningar gå från att i enskilda kampanjnedslag nå utrikes födda målgrupper till en mer inkluderande och hållbar kommunikation som skapar förändring över tid. Här är tre sätt att få en bra start i det arbetet.

Börja med en kunskapsinventering

En workshop där vi på KAPI tillsammans med er går igenom och dokumenterar nuläge och den samlade kunskap som finns inom er organisation om era utrikes födda målgrupper, normer och inkludering. Insikterna tillsammans med KAPIs kunskap blir grunden i framtagandet av en strategi för att nå önskat läge.

Gör en förstudie

Insiktsaktiviteter där vi undersöker era målgruppers önskemål och behov samt era förutsättningar för att förbättra kommunikation och dialog. Vi på KAPI gör bland annat intervjuer och fokusgrupper på svenska och andra språk.

Se över befintlig kommunikation

KAPI gör en översyn av er befintliga kommunikation där vi till exempel kan titta på inkludering och representation i riktlinjer, språk och bilder eller tillgänglighet och navigering på webbsidan. Baserat på översynen lämnar KAPI rekommendationer om hur ni kan arbeta normmedvetet och hur kommunikationen skulle kunna utvecklas för att bättre nå era mål gällande inkludering och att nå ut till utrikes födda målgrupper.

 

Kontakta oss här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.