1177 Språkutredning

Man har inte kommit till ett nytt land, man har hamnat på en annan planet

Så beskriver en intervjuad hälsokommunikatör att personer från andra kulturer

upplever det när de kommer i kontakt med vården i Sverige. Enligt patientlagen och hälso-och sjukvårdslagen har alla rätt till information på lika villkor. Översättningar på 1177.se fyller en viktig funktion för personer med annat modersmål än svenska. Tillsammans med SLL gjorde vi en språkutredning där vi tog reda på behov kring information om vård och hälsa bland utrikes födda personer i Sverige. Utredningen resulterade i rekommendationer kring språk, format och innehåll på 1177.se.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.