Arla

Mjölkstudie på flera språk

KAPI har på uppdrag av Arla undersökt hur utrikes födda personers relation till mjölk ser ut idag. Studien bygger på intervjuer med lokala livsmedelshandlare och en enkätundersökning med 204 personer. Undersökningen gjordes på svenska, engelska, arabiska, somaliska, turkiska, polska, persiska och dari.

9 av 10 av de utrikes födda personerna i studien berättade att de köper någon form av komjölk. KAPIs undersökning visar att utrikes födda personer har en mer positiv inställning till mjölk är vad som har visats i studier gjorda på hela befolkningen. 82 % svarade att mjölk är något de alltid måste ha i kylskåpet. I undersökningar gjorda på hela befolkningen var andelen 70 %.   

 

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.