Energimyndigheten

Energi- och klimatrådgivning på andra språk

 

Energimyndigheten verkar för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. För att ta reda på vilka utrikes födda målgrupper som inte har möjlighet att ta del av energi- och klimatrådgivningen som erbjuds idag och vilka grupper som har störst behov av rådgivningen fick KAPI i uppdrag att genomföra en förstudie. I förstudien undersökte vi om och hur energi- och klimatrådgivning på andra språk än svenska bedrivs idag, hur behovet ser ut och vilka målgrupper som bör prioriteras för rådgivning och kommunikation.  

 

Förstudien genomfördes genom en kombination av kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Vi genomförde intervjuer och workshops med energi- och klimatrådgivare, intervjuade yrkespersoner som har kontakt med utrikes födda målgrupper, gjorde en enkätundersökning samt analyserade inköpt statistik.  

 

Resultaten redovisades i en rapport där KAPI även gav rekommendationer om verktyg för rådgivning på andra språk och förslag på kanaler för att sprida information och öka kännedomen. 

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.