Suicide Zero

Våga Fråga – behovsanalys

Suicide Zero erbjuder den två timmar långa utbildningen Våga Fråga till personer som vill ha stöd i att våga prata om psykisk ohälsa och självmord. Utbildningen innehåller grundläggande fakta och myter om självmord samt ger deltagarna möjlighet att träna på hur de kan fråga om självmord, självsmordtankar och självmordsplaner. Samtidigt som efterfrågan på utbildningen är stor upplevde Suicide Zero ett behov av att få djupare kunskaper om hur de bäst når ut till olika grupper i samhället, som inte tar till sig innehållet i nuvarande form. KAPI fick därför i uppdrag att göra en kartläggning och behovsanalys för att ta reda på vilka utrikes födda grupper som har störst behov av utbildningen Våga Fråga med specifik målgruppsanpassning.

 

Förstudien utgjordes av tre delar:

 

  • Statistik från SCB
  • Kartläggning och inläsning av befintliga rapporter och studier om psykisk hälsa och suicid bland utrikes födda grupper
  • Intervjuer med personer som i sin profession är i kontakt med olika utrikes födda målgrupper

 

Utifrån kartläggningen och behovsanalysen har KAPI tagit fram rekommendationer kring hur Suicide Zero bör utveckla sitt arbete inom fyra områden; språk, format, innehåll och spridning. Förstudien är finansierad av Göteborgs stad.

 

Hör av dig om du vill få fördjupade kunskaper om olika utrikes födda målgrupper.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.