Youmo behovsanalys

Vad behöver unga nyanlända?

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige. Av dessa var 70 384 barn och 35 369 var ensamkommande under 18 år. För att ta reda på behovet av information kring frågor som kroppen, sex, jämställdhet och psykisk hälsa genomförde vi tillsammans med UMO – ungdomsmottagningen på nätet, en behovsanalys. Förutom en inventering av befintliga rapporter inom ämnet intervjuade vi personer från målgruppen och personer som möter unga som är nya i Sverige. Underlaget ledde till skapandet av Youmo – en sajt för unga på flera språk.

Läs behovsanalysen här.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.