Diabetes Stockholm

Översättningar - för att sprida information om prediabetes

För att sprida information om prediabetes som en stor del av befolkningen har och där många inte talar svenska, har Diabetes Stockholm översatt material till turkiska, arabiska och farsi. KAPI har skött översättningsprocessen där informationen först skrevs om till lätt svenska och sedan översattes och granskades. Arbetssättet innebar att översättningarna både var kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade. 

KAPI har en väl genomarbetad process när vi jobbar med översättningar där vi arbetar med välutbildade språkgranskare som granskar och analyserar textinnehållet utifrån en brief om önskad tonalitet. Arbetet innebar att Diabetes Stockholm kunde vara säkra på att deras information var språkligt korrekt och hade rätt ton på respektive språk.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.