Cancerfonden

Översättningar - för att upptäcka cancer i tid

Cancerfonden har tagit fram information om olika sätt som cancer kan upptäckas i tid. Denna information har översatts till arabiska för att nå ut till fler personer. För att säkerställa att översättningarna av artiklar och textmanus till informationsfilmer på arabiska var korrekta så gjordes KAPI en granskning på samtliga texter. Syftet vara att upptäcka eventuella språk- och grammatiska fel samt säkerställa att innehållet var korrekt översatt.  

KAPI har en väl genomarbetad process när vi jobbar med översättningar där vi arbetar med välutbildade språkgranskare som granskar och analyserar textinnehållet utifrån en brief om önskad tonalitet. Arbetet innebar att Cancerfonden kunde vara säkra på att deras information på arabiska både var språkligt korrekt och hade rätt ton.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.