Håll Sverige rent 

Förstudie om skräp

Håll Sverige rent arbetar för att minska nedskräpningen i naturen. Under sommaren 2022 hölls en informationskampanj med målgruppen personer som äter ute i stadsnära natur. Som underlag till kampanjen genomförde KAPI en förstudie för att få en ökad insikt i olika utrikes födda målgruppers vanor att äta ute i naturen, hur man ser på nedskräpning samt vad som skulle göra det lättare att ta med skräp och rester när man vistas i naturen. Förundersökningen användes sedan för att identifiera målgruppsanpassade budskap och kanaler.  

 

Undersökningen bygger dels på tio enskilda intervjuer med ledande personer, vidareförmedlare och personer i målgruppen, dels besök i fyra SFI-klasser i Stockholm. KAPI tog över lektioner med klasserna och informerade om Håll Sverige rents projekt, för att sedan ställa frågor och skapa en dialog med både elever och lärare. 

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.