MSB

Individens motståndskraft och Individens försvarsvilja

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa beslutade regeringen om ett antal åtgärder för att stärka det militära och det civila försvaret under 2022. MSB fick i uppdrag att planera för kommunikationsinsatser för att stärka människors motståndskraft och försvarsvilja. I kommunikationsinsatserna var det särskilt viktigt att så många som möjligt skulle kunna ta del av informationen. 

Därför fick KAPI i uppdrag att sprida två informationskampanjer till olika språkgrupper i nischade kanaler som ett komplement till den breda nationella kampanjen. Målgruppen var personer med bristande kunskaper i svenska och riktade sig till människor boendes i Sverige som talar språken engelska, arabiska, spanska, persiska, polska, somaliska, turkiska eller tigrinja. 

Under sommaren och hösten 2022 spred vi kampanjer genom sociala medier, via geostyrd display och genom medier på andra språk som produceras i Sverige, dessa medier bestod av en mix av digitala medier, sociala medier, Youtube och print. 

För att stärka upp ytterligare affischerade vi med budskapet på 210 samlingsplatser i åtta städer.  

Kampanjerna nådde en räckvidd på över en miljon unika personer. Kampanjerna fick också ett mycket stort positivt gensvar från målgruppen. 

 

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.