Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Utrikes födda patienters erfarenheter av vården: en intervjustudie

KAPI har på uppdrag av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomfört en intervjustudie för att beskriva utrikes födda patienters erfarenheter av primärvården. Målgruppen för studien var utrikes födda personer boende i socioekonomiskt utsatta områden. Studiens syfte var att beskriva erfarenheter av sjukvården bland personer som är utrikes födda, och deras syn på hur vården borde utvecklas för att bättre möta deras behov. Totalt genomförde KAPI 15 djupintervjuer på svenska, somaliska, persiska, dari och arabiska. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att utvärdera omställningen till god och nära vård och denna intervjustudie är en del av underlaget i detta arbete.

Läs studien i sin helhet här:

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.