Suicide Zero

Livsviktiga snack lanseras på andra språk

Livsviktiga snack är en bok och en webbplats om hur föräldrar kan prata med sina barn om känslor. Boken skickas till alla vårdnadshavare i Sverige med barn som under året fyller 9 år och är en del av Suicide Zeros suicidpreventiva arbete. Forskning visar nämligen att förmågan att prata om känslor är en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och suicid. För att stötta fler föräldrar att prata med sina barn har KAPI tillsammans med Suicide Zero och Åkestam Holst tagit fram Livsviktiga snack på enkel svenska och på andra språk.  

 

Nu finns Livsviktiga snack i sin helhet på enkel svenska. Det finns också kortade versioner både som webbplats och som animerad film. De här versionerna av Livsviktiga snack finns på arabiska, engelska och somaliska. 

 

KAPIs del i projektet har varit att skriva om boken till enkel svenska och de korta versionerna av boken, vi har också hållit i alla översättningar och genomfört fokusgrupper med utrikes födda föräldrar.  

 

Play Video

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.